Utgivningsdag för nr 4 2018 av Våra Fiskevatten är den 22 november

Nummer 4 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om framtida vägval kring kalkningen av våra sjöar och vattendrag. LRFs ordförande Palle Borgström intervjuas om nationell självförsörjning av livsmedel. Dessutom reportage från Tolångens Fvof i gränstrakterna mellan Småland och Östergötland där Per Andersson slår ett slag för att tillvara egenfångad fisk i hushållet samt från Husby-Hedemora Fvof i södra Dalarna som har haft en framgångsrikt rekrytering av ungdomar till styrelsearbetet. Tidningen innehåller även ett flertal reportage där torrsommarens olika effekter på våra fiskevatten och upplåtelser av fisket speglas. Dessutom artiklar om Havs- och vattenmyndighetens arbete med ekosystembaserad fiskförvaltning, EU -kommissionens förslag till ny förordning om fiskerikontroll där man vill registrera fritidsfisket i havet och en hel del annat matnyttigt.