Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i Norrköping blev en succé med över 160 deltagare. Alla inbjudna och kompetenta föreläsare gjorde tillsammans med engagerade deltagare från hela landet konferensen till en stor "kunskapsfest" som dessutom erbjöd trevlig samvaro och värdefullt erfarenhetsutbyte både mellan fiskerättsägare och mellan fiskerättsägare, myndigheter och forskare.

I samband med konferensen fick Bolmens Fvof under onsdagskvällen motta priset Årets fiskevårdsområdesförening. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma det viktiga förvaltningsarbete som våra fiskevårdsområdesföreningar utför. På bilden ses ordföranden i Bolmens Fvof, Per Berglund, tillsammans med ett urval styrelsefunktionärer ta emot priset av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson. 

Bolmen är till ytan Sveriges tolfte största sjö. Det är den största sjön som förvaltas av en enda gemensam fiskevårdsområdesförening. Bolmens fvof har på ett föredömligt sätt visat att lokal förvaltning fungerar alldeles utmärkt även av mycket stora enskilda fiskevatten och med fler än tusen delägare.

I motiveringen till priset sägs att föreningen sedan bildandet tålmodigt och framgångsrikt har utvecklat och organiserat fisket i sjön Bolmen. Föreningen bedriver en modern och aktiv förvaltning utifrån en långsiktig fiskevårdsplan. Genom samverkan med Lagans Vattenråd och Sydvattens lokala forskningsstation har föreningen god koll på sjöns vattenkvalitet. Föreningen erbjuder god service och tillgänglighet, digital fiskekortsförsäljning och organiserad fisketillsyn med ett flertal utbildade fisketillsynspersoner och fisketillsynsbåtar. Förvaltningsinsatserna har skapat goda förutsättningar för utvecklingen av en lokalt förankrad fiskerinäring och landsbygdsturism. I sjön finns både ett blomstrande yrkesmässigt insjöfiske och flera verksamma fisketurismentreprenörer. Föreningen är dessutom initiativtagare till och huvudaktör i den årligt återkommande Bolmendagen som engagerar och samlar bygden runt sjön och är ett stort besöksmål.