Utgivningsdag för nr 4 2020 av Våra Fiskevatten är den 19 november

I nummer 4 får vi följa med på spöknätsjakt utanför Bråvikens mynning. Vi får även en spännande inblick i strävandena att uppnå självförsörjning på skärgårdshemmanet Kunoön i Luleå skärgård. I Norrbotten görs också ett besök på Guldhaven Pelagiska i Kalix som förutom löjromsproduktion nu även påbörjat förädling av fiskarter som hittills varit dåligt utnyttjade som människoföda, bland annat gotländsk id. Norrlandsblocket innehåller dessutom ett reportage från Girjas sameby som via beslut i Högsta domstolen tillerkänts rätten till jakt och fiske på statens mark. Det kommande arbetet kring vattenkraftens miljöanpassning behandlas bland annat i reportage om det pilotprojekt i Ljungan som ska hitta formerna för de regionala samverkansprocesser som ska föregå miljöprövningarna. I ett reportage från Vättern skildras fisketillsynen i kräftfisketider och i reportage från Vaggerydsortens Fvof utanför Jönköping summeras fiskekortförsäljningen och det ökade trycket på mark och vatten i Coronatider. iFiske bekräftar i en artikel det starkt ökade fiskekortförsäljning i år. Tidningen innehåller även en intervju med ekonomen och historikern Gunnar Wetterberg som engagerats inom ett seminarium om äganderätten och de gröna näringar som arrangerades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin under hösten.