Utgivningsdag för nr 1 2021 av Våra Fiskevatten är den 18 februari

I nummer 1 refereras huvuddragen i strandskyddsutredningens nyligen lämnade betänkande vilket innehåller förslag som ger hopp om bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet på landsbygden. Ett större block reportage behandlar vattenkraftens miljöprövning med fokus på hur de förstående samverkansprocesserna ska genomföras. Mieån i sydöstra Sverige är ett av de vattendrag som står först i tur där vi får träffa Miens fiskevårdsområdesförening som redan innan processerna kört igång är indraget i en vattenmålsprocess kring nivåsänkning av sjön Mien. Goda exempel på åtgärdsarbete ges i reportage om Upplandsstiftelsens arbete med att öppna upp Hargsån vid Hargs Bruk och i form av Tekniska Verken i Linköping som nyligen invigt ett omlöp vid Stångåns nedersta kraftverk vid Nykvarn. Ett annat temablock belyser ekosystembaserad fiskförvaltning som är ett nytt begrepp i svensk offentlig fiskförvaltning. Här får vi träffa Allgunnens fvof i östra Småland som sedan decennier tillbaka bedriver en aktiv lokal och förankrad förvaltning som mer än väl svarar upp mot det nya begreppet. Jämförelser görs med kust och skärgård där staten och myndigheterna genom det fria handredskapsfisket har omöjliggjort den lokalt förankrade ekosystembaserade fiskförvaltning som man nu själv vill uppnå. Slutligen får vi också träffa den nyvalde styrelseledamoten Olle Bergfors som vid Österdalsälvens strand reflekterar över de digitala mötesformer som pandemin har tvingat fram och motivet för sitt engagemang i Sveriges Fiskevattenägareförbund.