Nummer 3 av Våra Fiskevatten är nu utgivet

Numret innehåller ett utförligt referat från förbundets stämma som även i år hölls digitalt. Dessutom reportage om verksamheten vid Dylta Bruk med tonvikt på företagets gösodling och produktion av utsättningsgös. I Träslövsläge strax söder om Varberg träffar vi Lovisa Bengtsdotter och Patrik Ingemarsson som kompletterat upp sitt yrkesfiske genom förvärv av fiskelägets fiskbutik. Ett reportageblock behandlar kräfthantering där vi besöker Värmelns Fvof som fått dispens för fiske utanför hanteringsområdet för signalkräftor. Kristian Pedersen, tidigare ordförande i Sportfiskarna, förmedlar stark kritik mot myndigheternas hantering av signalkräftan. I Öjasjön i Blekinge är fiskevårdsområdesföreningen kritisk mot att man saknar möjlighet att på egen hand förhindra kanoter i sin sjö som hyser flodkräfta. I ett reportage skildras den lokala förvaltning som bedrivs inom ramen för organisationen 8+fjordar i södra Bohuslän. Tidningen innehåller även ett reportage om projektet ABBO 2.0 som syftar till att förbättra reproduktionen hos abborre på ostkusten samt en hel del andra intressanta reportage och artiklar.