Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln "Den enskilda fiskerätten i Sverige - kunskaper och fakta" förklarar och belyser olika aspekter av den värdefulla enskilda fiskerätten.

Skriften behandlar bland annat fiskerättens historia och hur fiskerätten är säkerställd i lagstiftningen och skyddas mot olika former av intrång. Ett kapitel i skriften beskriver hur fiskerätten är konstruerad i praktiken, hur man utreder och fastställer fastigheters fiskerätt samt hur fiskerätten hanteras vid nybildning och ombildning av fastigheter. I ett annat avsnitt tydliggörs skillnader i fiskerättsägarens rådighet över resursen mellan havet, de fem stora sjöarna och övriga sötvatten. Dessutom innehåller skriften avsnitt om olika lokala förvaltningsformer för enskilda fiskevatten och om fiskerättens ekonomiska värde.

Bakgrunden till att vi har tagit fram skriften är att kunskapen om fastigheternas enskilda fiskerätt har blivit alltmer utarmad hos lagstiftande politiker och hos myndigheter som handlägger fiske-, vatten- och landsbygdsfrågor. Kunskapsbristen är även påtaglig hos andra fiske- och miljöorganisationer som är engagerade i dessa frågor och hos allmänheten. Genom skriften vill vi försöka råda bot på den utbredda kunskapsbristen.

Skriften kan laddas ned här nedan.