Nummer 2 av Våra Fiskevatten utkommer den 19 maj

Numret innehåller flera artiklar och reportage om länsstyrelsens förslag till skarvförvaltningsplan för Östergötland. Bland annat kommenterar yrkesfiskaren i Glan planen som är den andra regionala länsplanen i ordningen. Vi gör också ett besök vid Mörrumsån där nya fiskmästaren för Mörrums Kronolaxfiske, Tony Forsberg, beskriver sina tankar om hur det världsberömda fisket kan utvecklas och ge mervärden både inom verksamheten och för bygden. Nedre delen av Mörrumsån är inne i samverkansprocessen för vattenkraftens miljöprövning och olika reportage belyser förutsättningarna för den prövning som ska äga rum inom knappt två år. I Ringsjöns Fvof har fiskekortsförsäljningen trefaldigats på 10 år och föreningens ordförande och sjöns yrkesfiskare resonerar kring konsekvenserna av ett ökat fisketryck. Tidningen innehåller också ett block om Pfas-ämnen och dess konsekvenser för fiskkonsumtion och upplåtelser av fiske i några olika föreningar och sjöar. Planerna att utvinna jordartsmetaller i trakterna kring Vättern och oron för påverkan på närliggande vatten som en gruva kan föra med sig tas också upp i ett reportage. Vi besöker också nybildade fiskevårdsområdet Tjurken-Kalvens Fvof i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge och tar del i deras arbete med att starta upp föreningsverksamheten. Slutligen behandlas också strandskyddspropositionen vilken fälldes av oppositionen och den nytillsatta utredningen som ska göra en översyn av bestämmelserna kring undantaget för de areella näringarna i strandskyddslagstiftningen.