Nummer 3 av Våra Fiskevatten utkommer den 11 augusti

Numret innehåller ett utförligt reportage från förbundsstämman i Tiraholm och en intervju med nya förbundsordföranden Mats Halling. I ett reportage från Övre Gla fiskevårdsområdesförening i Värmland får vi inblick i länsstyrelsernas ökade restriktivitet när det gäller utsättningstillstånd för fisk. Sportfiskeanläggningen och sättfiskproducenten Hökensås kommer också till tals i ett reportage och är bekymrade över länsstyrelsernas oförutsägbarhet i beslut om tillstånd att sätta fisk. Tidningen gör även ett nedslag hos Borlänge Centrala Fvof och Gimmens Fvof i Dalarna som är nya medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund. I ett uppföljande reportage synas hur det går med arbetet att uppnå målsättningen i Stockholms läns lovordade skarvförvaltningsplan. Skarvproblematiken skildras även i ett reportage från laxförande Fylleån i Halland där länsstyrelsens hållning i frågan om skyddsjakt för att värna åns skyddsvärda laxstam andas mycket stor restriktivitet. Numret innehåller även en beskrivning av förbundets ansvars- och olycksfallsförsäkringar och så får vi följa med till sjön Bolmen där fiskevårdsområdesföreningens ordförande Mats Ingemarsson beskriver föreningens förvaltningsarbete och reflekterar över förvaltningen av enskilda fiskevatten i största allmänhet.