Nummer 4 av Våra Fiskevatten utkommer den 17 november

Årets sista nummer innehåller ett utförligt reportageblock om vattenkraftens miljöprövning i Ljungan. Från Kävlingeån i Skåne får vi ta del av fiskevårdsområdesföreningens eget miljöanpassningsarbete och konkreta arbete med fiskevård och utåtriktade arbete mot lokalsamhället. Vi får också följa med till Bolmen där fiskevårdsområdesföreningen i somras genomförde sin återkommande provfiskeundersökning som stöd för föreningens förvaltningsarbete. Tidningen innehåller även en utförlig presentation av förbundets nya digitala tjänst, fiskerätt.se, för uppdatering av fiskerättsförteckningar och vi får ta del av pilotföreningen Ätrans Nedre Fvof:s tankar om den nya tjänsten. I tidningen summerar också Thomas Lennartsson sina drygt 10 år som förbundsdirektör och förbundets utveckling. Fenomenet "street fishing" skildras i ett reportage från Stockholms stad och farhågorna om vad ett fritt fiske av det japanska ostronet skulle innebära för ostronfisket med stöd av enskild rätt på västkusten belyses i ett reportage om ostronfiskaren Lotta Klemming. Slutligen får vi även möta signalkräftans nestor, Magnus Fürst, som är mycket besviken på alla osanningar och felaktigheter som sprids om signalkräftan i den svenska kräftdebatten.