Nummer 1 av Våra Fiskevatten utkommer den 16 februari

Årets första nummer innehåller flera reportage som belyser den allt mer striktare tillståndsgivningen för utsättning av fisk och där framförallt flera föreningar i Värmland, däribland Nyckelvattnets fvof, har råkat i kläm. Problematiken med fördvärgade bestånd av signalkräftor och där hanteringsprogrammets regelverk förbjuder fångst av signalkräftor vilket omöjliggör gallring som förvaltningsåtgärd behandlas i reportage från Barkensjöarnas fvof och Vättern. Vi gör också ett nedslag i Dalarna där fiskerättsägarna runt Siljan efter många års kamp mot kraftbolagen nu får till stånd fiskvägar och andra åtgärder som kan rädda Siljansöringen.  I reportage från Lyckebyåns fvof behandlas föreningens fiskevårdsarbete och hur man framgångsrikt har lyckats föryngra styrelsen. Vi besöker även Färnebofjärdens fvof i Gävleborgs län som nyligen blivit medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Slutligen får vi träffa tre vd:ar för Boxholms skogar som berättar hur man tacklat förvaltningen av och utvecklat bolagets fiskevatteninnehav. Hans Hellberg är från och med årsskiftet ny redaktör för tidskriften efter Lars Krögerström.