Nummer 2 av Våra Fiskevatten utkommer den 17 maj

Vårnumret innehåller reportage som belyser de minskade kalkningsanslagen och vilka konsekvenser det kan få för 50 års nedlagt vattenvårdsarbete. Problemet med invasiva främmande arter som hotar våra vatten har ett eget tema i tidningen där hotet från bland annat puckellax och sjögull behandlas. Vi får också följa med till Kungsbacka i Halland där länsstyrelsen försöker få bort den invasiva solabborren genom rotenonbehandling och till sjön Nömmen söder om Jönköping där fiskevårdsområdesföreningen är orolig för att det i Vättern nyupptäckta invasiva kräftdjuret större rovmärla via flyttade båtar ska spridas till föreningens vatten. Tidningen innehåller också reportage om hur förlorade fiskeredskap bidrar till mikroplaster och miljögifter i sjöar och vattendrag samt hur eDNA kan komma till användning i miljöövervakning och förvaltning av fiskevatten. Vi får även träffa vår nya landsbygdsminister Peter Kullgren som intervjuas om viktiga fiskevattenägarfrågor. Slutligen innehåller numret ett reportage om vårens rådslag för medlemmarna i Östergötland där även värdföreningen Åsundens Fvof beskriver sitt förvaltningsarbete och där förbundets förre ordförande Lars Wiström ger en tillbakablick över hur Sveriges Fiskevattenägareförbund har utvecklats under hans ordförandeskap.