Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en inspirationsskrift om praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet. Skriften Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration ger exempel på lämpliga och konkreta fiskevårdsåtgärder som kan genomföras i ett fiskevårdsområde.

 

Inspirationsskriften lyfter i reportageform fram goda exempel på relevanta fiskevårdsåtgärder och i faktatexter beskrivs bland annat regelverk, nödvändiga tillstånd, kostnader och möjliga finansieringsvägar för varje specifik åtgärd. De fiskevårdsåtgärder som behandlas är provfisken, lokala fiskeregler, biotopvård i strömmande vatten, fiskvägar, reduktionsfiske, utläggning av risvasar, gäddvåtmarker och fiskutsättningar. Ett avsnitt behandlar också de stödformer som kan vara aktuella som hjälp att finansiera åtgärderna.

Materialet ger enkel och populär vägledning och inspiration år funktionärer i fiskevårdande föreningar. Vi hoppas att skriften ska stimulera och öka intresset för hållbara fiskevårdsåtgärder hos landets fiskevårdsområden och övriga förvaltare av enskilda fiskevatten. 

Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här nedan kan du ladda ned Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration.