Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Genom en ny riktprislista vill vi ge vägledning till relevanta fiskekortpriser som svarar upp mot resursens stora och verkliga värde.

 

Riktprislistan behandlar i huvudsak handredskapsfiske med personligt fiskekort. De varianter av fiskekort som omfattas av rekommendationen är dags/dygnskort, veckokort och årskort. Huvudlistan avser naturvatten d.v.s. sjöar och vattendrag med traditionella fiskarter såsom gädda och abborre medan lax- och havsöringsvatten behandlas i en separat riktprislista. En separat riktprislista finns också för s.k. put and take-vatten med kontinuerlig utsättning av exempelvis regnbåge och öring.  

Riktprislistan utgår från ett grundpris där prissättningen sedan uppgraderas utifrån fyra tilläggsfaktorer som speglar det upplåtna fiskevattnets status och attraktionsvärde. Det ska vara värt mer att fiska i ett välförvaltat fiskevatten än i ett vatten där fiskevårdsinsatser och service är ringa.

I riktprislistan lyfts också några viktiga argument för vikten av höjda fiskekortspriser.

Här nedan kan du ladda ner riktprislistan.