Utgivningsdag för nr 1 2017 av Våra Fiskevatten är den 23 februari

Årets första nummer av Våra Fiskevatten presenterar den nya riktprislistan för fiskekort som offentliggjordes i början av januari. Havs- och vattenmyndighetens nya GD Jakob Granit intervjuas och Johan Persson, ordförande i den parlamentariska landsbygdskommittén, kommenterar kommitténs slutbetänkande och föreslagna åtgärdsprogram. Centrum för biologisk mångfald ger sin syn på vikten av lokalt inflytande i förvaltningen av kust- och skärgårdsresurser. Dessutom innehåller numret en lägesrapport över arbetet med riskanalys och hanteringsprogram för signalkräftan, reportage om Stockholms nyöppnade fiskauktion, fiskskinn som blir kläder, Lantmäteriet och delningen av samfällt fiske i Helgasjön, nya rön om mellanskarvens inverkan på övergödningen och en hel del andra intressanta reportage.

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.