Utgivningsdag för nr 2 2018 av Våra Fiskevatten är den 24 maj

Nummer 2 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om den nya vattendomen för Österdalsälven som öppnar upp vandringsvägar för Siljans harr och öring samt om Ätrans Nedre Fvofs arbete med att utveckla den lokala laxförvaltningen. Dessutom görs ett nedslag hos familjen Ekwall i Tiraholm som fortsätter att förädla gårdens enskilda fiskevatten och hos Centralhalländska Fvof som just infört digital fiskekortförsäljning. Tidningen innehåller bland annat även reportage om fångstrapporteringsrutinerna i Forshagaforsen och arbetet med regionala skarvförvaltningsplaner. Numret innehåller också artiklar om Förbundets remissyttrande över hanteringsprogrammet för signalkräfta och HaVs regeringsuppdrag om fångstrapportering för fritidsfisket och möjligheten att fördela fiskeresursen mellan olika kategorier fiskande. Dessutom behandlas det kommande förslaget om nya fiskeregler för ostkusten.