Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.

Ljungan rinner ut i Bottenhavet söder om Sundsvall i Västernorrland. De båda föreningarna har framgångsrikt utvecklat fisket i nedre delen av Ljungan, där det går upp både lax och havsöring.

Priset Årets fiskevårdsområdesförening är instiftat av Sveriges Fiskevattenägareförbund och delades ut vid förbundets jubileumsstämma på Kloten den 23 maj. Erik Degerman vid SLU var prisutdelare.

I motiveringen till priset sägs bland annat att båda föreningarna bedriver en modern, långsiktig och aktiv fiskeförvaltning och har utvecklat ett utmärkt exempel på älvspecifik förvaltning. Förvaltningen har under många år konstruktivt samordnats genom ett gemensamt förvaltningsråd och inom kort kommer man formellt att slås ihop till ett fiskevårdsområde. Man har återställt och restaurerat viktiga lekområden i Ljungan och erbjuder bland annat god service och tillgänglighet, digital kortförsäljning och organiserad fisketillsyn med utbildade fiskevärdar. Insatserna har skapat goda förtutsättningar för utveckling av en lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism.

Med utmärkelsen Årets Fvof vill Sveriges Fiskevattenägareförbund uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Ett förvaltningsarbete som möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Erik Degerman delar ut Årets Fvof till föreningsföreträdarna Ove Bergström och Leo Oras