Utgivningsdag för nr 3 2018 av Våra Fiskevatten är den 16 augusti

Nummer 3 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga reportage från Förbundets jubileumsstämma i Bergslagen. Dessutom reportage från Sankt Annas skärgård där familjen Almkvist har fått strida för att få sin fiskelicens på enskilt vatten beviljad som underlag för sin diversifierade skärgårdsverksamhet samt från Blekinge skärgård där Martin Stålhammar som doktorerat på Catch & Release beskriver effekterna av återsläppsfiske. Tidningen innehåller även reportage från Ältasjöns Fvof i Stockholm där Nacka kommun betraktat fiskerätten som värdelös vid expropriering av fastigheter och från Ödevata Fvof utanför Emmaboda som drar sitt strå till stacken för att främja landsbygdsturismföretagandet kring sjön. Numret innehåller dessutom artiklar om restaureringsarbetet i Billstaån i Jämtland samt fiskevårdsområdesbildande på Blidö i Stockholms skärgård och i sjöarna Tjurken och Kalven på gränsen mellan Småland och Blekinge.