Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken-Kalvens fiskevårdsområdet bildades 2021 och består av ett 70-tal medlemsfastigheter i gränstrakterna mellan Blekinge och Småland. I området ingår sjöarna Tjurken och Kalven och två mindre gölar.

Styrelsen arbetar för att upplåta ett enkelt fiske med tydliga regler och fina naturupplevelser.

Tjurken, Kalven

Tjurken och Kalvens fiskvårdsområde ligger högst upp i Vierydsåns vattensystem. Här finns möjlighet till fiske i grunda, orörda sjöar. Sjöarna är bitvis steniga och bitvis dyiga. Det finns stora områden med näckrosor och en del övervattensvegetation som säv och vass.

Vi fäster stor vikt vid att sjöarna ska kännas ostörda och därför finns det inte mycket tillrättalagda platser runt sjöarna. Fiskare är välkomna på naturens villkor. Här finns möjlighet till fiske i små orörda sjöar och förutom fiske få en härlig naturupplevelse. Respektera skyltar och tomtmark. 

Den största sjön, Tjurken, är tillgänglig via tre fiskeplatser på östra sidan, se karta, där man även kan parkera och hyra båt. Det finns inte möjlighet att traila i egen båt, men mindre båtar, kajaker eller flytring kan bäras från stranden. Observera att vi endast tillåter elmotorer i sjöarna. Den mindre sjön Kalven är tillgänglig via två fiskeplatser i sjöns södra del, se karta för parkeringsplatser och följ skyltarna. Även här finns båtar att hyra.

Län: Blekinge län, Kronobergs län
Kommuner: Ronneby, Tingsryd

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Angel/ismetekort (100 kr)
6 spön, löses även om man har årskort
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (250 kr)
Veckokort tillägg familj (100 kr)
Årskort (500 kr)
Årskort tillägg familj (100 kr)
Båthyra Båt 1 Tjurkhult (100 kr)
Båthyra Båt 2 Tjurkhult (100 kr)
Båthyra Båt 3 Södra Kalven (100 kr)
Båthyra Båt 4 Norra Kalven (100 kr)
Båthyra Båt 5 Södra Tjurken (100 kr)
Båthyra Båt 6 Norra Tjurken (100 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-tjurken-kalven.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jan-Åke Persson
tjurken.kalvens.fvo@gmail.com
070 - 333 15 92

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil