Mollsjöns FVF

Mollsjöns fiskevårdsförening verkar för att förbättra och utveckla fisket och miljön i och runt sjön Mollsjön dess tillflöden samt tjärnen Lommekeärr, Trolltjärn, Petersjö och Ebbetjärn.

Sedan sjuttiotalet administrerar föreningen en årlig kalkning vilket haft dramatiskt positiva effekter på sjöns hälsa. Från att varit en "sursjö" (klart vatten, vikar som växte igen och minskande fiskbestånd) har sjön nu ett balanserat ph och gott om fisk.

Föreningen har också ansvaret för att den för vattenkraftändamål lagfästa regleringen av utflödet från sjön följer gällande vattendomar.

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl

Nordost om Göteborg mitt mellan Ale och Göteborgs kommuner i kanten av Vättlefjälls naturreservat öppnar sig en vacker skogssjö med bergiga stränder och klart vatten. I sjön finns ett starkt bestånd av abborre och gädda. Stundtals kan fisket bjuda på överraskande storlek på fisken.

Sjön är 1,5km lång och relativt grund. Det finns dock ett par partier där sjöns djup når 9m. I de fyra tjärnarna som tillhör fiskekortet, vilka kan karaktäriseras som mossjöar, finns det gott om mindre abborre men även gäddor uppåt 5 kg har fångats.

Län: Västra Götalands län
Kommuner: Ale, Göteborg

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Årskort (150 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-mollsjon-lommekarr-trolltjarn-mfl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Gustav Björklund
0793 - 10 11 79 

Magnus Björklund
0761 - 67 11 65
magnus.mollsjon@gmail.com

Hemsida

http://www.mollsjon.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil