Bullarens FVOF

Föreningen förvaltar fisket i Bullarens fiskevårdsområde.
Samordnar fiskets bedrivande och vattenvård, beaktar de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt åt allmänheten.

Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.

Bullaresjöarna är Bohusläns största sjöar och uppfyller 30 km av den 10 mil långa sprickdal som sträcker sig från Halden vid Idefjorden i norr till Gullmarsfjorden i söder.

Norra Bullaresjön är med sina 39 meter en av de djupaste sjöarna i länet.

Södra Bullaresjön har ett största djup av 26 meter. Avrinningen från Bullaresjöarna sker norrut via den norska Enningdalsälven till Idefjorden.

I Bullaresjöarna finns följande fiskarter: abborre, gädda, mört, braxen, sarv, benlöja, nors, sik, siklöja, ål, elritsa, öring och lax.

Bullarens fiskevårdsområde omfattar Norra och Södra Bullaresjön, Aspen, Busjön och Stärkelandshöjden.

Län: Västra Götalands län
Kommuner: Tanum, Munkedal

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (250 kr)
Årskort Familj (300 kr)
Dagkort Långevall (150 kr)
Dagkort Trolling Bullaren (150 kr)
Årskort Trolling Bullaren (500 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-bullaresjoarna-aspen-busjon-starkelandsholjen.htm

Allmänhetens kontaktperson

 

Niklas Wikström 
0737 - 65 96 19 
bfvof@hotmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil