Kärnsjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten. Styrelsen har sitt säte i Munkedal och består av fiskerättsinnehavare till Kärnsjön.

Kärnsjön

Kärnsjön är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Ytan är 716 ha med ett djup på 40 m. Kärnsjöns ansenliga längd på 1 mil i kombination med dess ringa bredd och branta stränder ger den ett fjordliknande utseende. Området ingår i Örekilsälven Natura 2000-område med rikt fågelliv med Pilgrimsfalk och Fiskljuse mfl. Örekilsälven som har god tillgång på lax och öring rinner igenom Kärnsjön och mynnar ut vid Saltkällan i Gullmarsfjorden. Sjön har goda bad- och fiskemöjligheter, samt möjlighet till vandring runt sjön.

Län: Västra Götalands län
Kommun: Munkedal

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (75 kr)
Veckort (250 kr)
Årskort (500 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-karnsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Bengt Hansson
bengt.hansson.sivik@telia.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil