Ärrsjöns FVOF

Föreningen arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Ärrsjön

26/2 -24 Tyvärr har vi inte fått något slutgiltigt svar som lovats. Därför gäller rekommendationen fortfrarande att INTE äta fiskar från sjön.

24/4-23 Just nu rekommenderas att INTE äta fisken från sjön. Det pågår en undersökning och vi ska få ett slutgiltigt svar i början av oktober 2023.                                                                                               

 

Årrsjön är belägen söder om Fröskog/Fengersfors, 2 mil SV om Åmål, och omfattar 550 ha med ett maxdjup på 27 m. Sjön har förbindelse med Dalslands Kanal via Strömmens och Snäckes slussar i södra delen. Inplanteringar har skett av Gullspångslax och Västersilenöring. Restaurering skedde 2015 av Verkån (bortbyggning av vandringshinder). I övrigt goda bestånd av abborre och gädda. Möjlighet till sjösättning vid Fröskogs Gästhamn i norra änden av sjön.

Län: Västra Götalands län
Kommun: Åmål

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Helårskort (250 kr)
Halvårskort (150 kr)
Veckokort (100 kr)
Dagkort (50 kr)
Trollingkort dag (150 kr)
Familjekort År (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-arrsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ordförande
Erik Skogh                            
0760 - 06 29 44                      
0532 - 234 78

Kassör
Sven Quist
0705 - 82 20 40

 

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil