Västra Mölndalsåns FVOF

Västra Mölndalsåns FVOF omfattar Mölndalsån från gamla sockengränsen mellan Landvetter och Härryda som går ungefär vid Kroksjövägen i Snåkered till inloppet i Rådasjön inklusive de sjöar som har sin avrinning till Mölndalsån (med några få undantag). Sjöar som ingår är Dammtjärn, Agntjärn, Landvettersjön (Gröen), Stora och Lilla Hålsjön på gränsen mellan Partille och Härryda kommuner, Stora och Lilla Brastjärn (Tutjärn) i Partille.

Området inom Mölnlycke fabrikers inhägnade område ingår ej i fiskevårdsområdet.

Mölndalsån

Fiske och fiskarter

Västra Mölndalsåns fiskevårdsområde upplåter sina vatten via fiskekort som kan köpas som årskort eller veckokort.

Förekomst av fiskarter:

Landvettersjön: Gädda (r), Abborre (r), Lake (n), Mört (r), Siklöja (s), signalkräfta (n)

Mölndalsån uppströms Landvettersjön: Öring (s), Abborre (n), Signalkräfta (n)

Mölndalsån nedströms Landvettersjön inklusive Massetjärn: Gädda (n), Abborre (n), Öring (s), Signalkräfta (n)

Agntjärn: Gädda (s), Abborre (s)

Stora Hålsjön: Gädda (n), Abborre (n), Mört (n), Flodkräfta (n)

Lilla Hålsjön: Gädda (s), Abborre (n), Mört (s), Flodkräfta (n)

Stora och Lilla Brasetjärn: Spegelkarp (n)

r = riklig förekomst
n = normal förekomst
s= sparsam förekomst

Fiskekort

Fiskekort säljes som gäller för fiske i samtliga vatten som tillhör Västra sektionen.

Fiskekortet kan köpas för ett år f o m inköpsdagen till ett pris av 300 kronor eller som veckokort för 100 kronor.

Fiskekorten säljes av:

 

Fiskeregler

Fiskeregler för  kortfiskeområde i Västra Mölndalsåns FVOF.

Fiskekortet gäller för:
- se ovan om föreningens omfattning

Kortinnehavarens familjemedlemmar, dvs. maka(-e)/sambo och hemmaboende barn t.o.m. 19 år, äger rätt att följa med kortinnehavaren och deltaga med egna redskap.

Fiske får ske med handredskap och angeldon. Fiske med mjärde efter mört är endast tillåtet för fiske under isfiskesäsongen och är begränsat till en mjärde som skall vara märkt med fiskekortets nummer väl synligt så att det kan läsas utan att redskapet tas upp.

OBS!
1. Vid angeldonsfiske i Stora och Lilla Hålsjön får endast betesfisk från dessa sjöar användas.
2. Karp som fångas skall snarast återutsättas på fångsplatsen.
3. Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.

Ungdomar som är 16 år eller yngre får fiska utan fiskekort i till kortet hörande fiskevatten enligt samma regler som gäller för kortfiskeinnehavare.

Fiskekortet gäller för angiven tid och enligt angivna bestämmelser vid laga ansvar. Vid missbruk eller överträdelser indrages kortet och den fiskande önskas ej tillbaka.

Fiskekortet måste bäras med vid fiske och identiteten måste kunna styrkas

Fisket får ej ske vid badstränder under badsäsong. Tomtmark, odlad mark och enskild brygga får inte beträdas.
Tänk på att fiskekortet inte ger Dig rätt att nyttja enskilda vägar eller att parkera på olämpligt sätt. Använd Ditt omdöme.

 

Kräftfiskeregler Västra Mölndalsåns FVOF

Endast fiskerättsägare har rätt att fiska efter signalkräftor och flodkräftor inom eget skifte för fiskerätten under perioden från kl. 17.00 första onsdagen i augusti till och med 15 september. Burarna skall vara märkta med fiskerättsbevisets nummer.

Minimimåttet skall vara 10,0 centimeter från pannhorn till fast del på stjärten.

Stora Hålsjön

Endast fiskerättsägare har rätt att fiska efter flodkräftor inom eget skifte för fiskerätten under perioden från kl. 17.00 första onsdagen i augusti till och med 15 september. Burarna skall vara märkta med fiskerättsbevisets nummer.

Inget agn från andra sjöar får användas utan att detta varit fryst under minst 48 timmar och burarna får ej ha använts i andra vatten utan att först ha desinficerats enligt regler för kräftpestsmittat vatten.

Minimimåttet skall vara 10,0 centimeter från pannhorn till fast del på stjärten.

Fångst skall redovisas till styrelsen senast dagen efter.

 

Båtar och båtuthyrning

Föreningen har inga egna båtar.

Sjösättningsramp för Landvettersjön finns vid Landvetter kyrka 

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta förenings styrelse för mer information

Ordförande:

Magnus Johnsson
Tel.
Epost. uttern66@gmail.com

Sekreterare:

Kerstin Jönson
Epost. kerstin.mc.jonson@telia.com

Kassör:

Magnus Johnsson
Epost. uttern66@gmail.com

Ledamot:

Johan Bengtsson
Epost. kibban@passagen.se

Ledamot:

Johnny Johnsson
Epost. barhult1@hotmail.se

Suppleant:

Kenneth Johansson
Tel. 0302 - 324 12

Suppleant:

Magnus Engström
Epost. magnus.engstrom@forsenprojekt.se

Suppleant:

 Aktuellt

Inget för närvarande

Län: Västra Götalands län
Kommuner: Mölndal, Härryda,Partille

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Årskort (300 kr)
Veckokort (100 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-molndalsan.htm

Allmänhetens kontaktperson

Magnus Johnsson
uttern66@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil