Spexhultasjöns FVO

Spexhultasjöns Fiskevårdsområde inrättades genom beslut av Länsstyrelsen 1978. Det förvaltas av Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening där alla fiskerättsinnehavarna automatiskt är medlemmar.

Enligt stadgarna framgår bl a att "Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten".

Spexhultasjön

Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön.

Spexhultasjön ligger på ca 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.

Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro? Då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


I sjön finns abborre, gädda, mört, lake, siklöja, och sutare.

Båtramp och båtar för uthyrning saknas tyvärr i Spexhultasjön.

Län: Jönköpings län
Kommun: Nässjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (350 kr)
Angelkort (50 kr)
Angelkort gäller för 10 angel

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-spexhultasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Britt-Marie Ståhl, ordförande
brittmarie.stahl@telia.com
070 - 237 06 83

Hemsida

http://www.spexhultasjon.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil