Örens FVOF

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Örens FVOF med stöd av Jönköpings kommun, Aneby Kommun och Jönköpings energi satsar under några år på att rädda den mycket svaga rödingstammen i Ören genom insamling av avelsmaterial, odling och utsättning. Denna satsning, Rödingprojektet, innebär även att fisket under kommande år kommer att begränsas med nya fiskeregler.   

Ören

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en näringsfattig till måttligt näringsrik sjö.

Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.

Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.
Växt-, fisk- och djurlivet är mycket artrik. Det finns 16 olika fisksorter i sjön, om man har tur så kan man även få se utter och vildsvin. Det finns även häckande storlommar runt sjön. Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.

Län: Jönköpings län
Kommuner: Jönköping, Aneby

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Veckokort (250 kr)
Dagskort (75 kr)
Årskort (650 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-oren.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jan Lothigius
grenna.ark@telia.com

Hemsida

Saknas

PDF

Djupkarta