Nömmens FVO

Nömmens Fiskevårdsområdesförening.
Medlemmar består av Nömmens fiskerättsägare.

Nömmen

Nömmen är en av Jönköpings läns större sjöar, med otaliga öar och ett mycket bra fiske efter många för sportfisket intressanta arter. Häribland kan bl.a. nämnas abborre, gädda, gös, lake och sutare. Sjön hyser också ett svagt bestånd av öring. Fiskarna är ofta stora och välnärda vilket bevisas genom att gädda på 15 kg, abborre på 2 kg och gös på 9 kg har fångats i sjön.

Det finns även mycket gott om signalkräfta, men fisket efter denna är förbehållet fiskerättsägarna. De vanligaste fiskemetoderna i sjön är trolling, pimpel, spinnfiske och mete men även angel och ismete funkar fint. Det finns möjlighet att fiska från såväl båt som från land.

Nömmen ingår i Emåns vattensystem och är belägen ca 10 km sydost om Nässjö. Nömmen är en stor och ganska näringsfattig klippbäckensjö med klart vatten. Sjöarealen är 1565 hektar och det största djupet är uppmätt till 18 meter. Såväl branta som flacka stränder förekommer. Nömmen är full av klippiga öar, holmar och skär. 

Sjön är ytvattentäkt för Vetlanda kommun och har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Bland häckande fågelarter märks bl.a. storlom, fiskgjuse, småskrake, häger och lärkfalk. Utter har vid flera tillfällen setts i området.
 

Hyra av båt

För hyra av båt, kontakta:
Kalle Berg på Rödjenäs Gård, 0380-91120. 
Sonja Fogelberg Holmen, 0380-913 37.

Hyra av boende

Rödjenäs Gård: http://www.rodjenas.com/

Övriga faciliteter

I anslutning till sjön finns grillplats, vindskydd, kastbrygga, WC/utedass, informationstavla, parkeringsplats och soptunnor. (För ytterligare information, se kartan.)
 

Län: Jönköpings län
Kommun: Nässjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (125 kr)
Veckokort (500 kr)
Säsongskort (1000 kr)
Övriga återförsäljare
Sonja Fogelberg, Holmens gård 1, 571 93 Nässjö, 0380-913 37Barkös Handel, Svalövägen 11, 571 73 Stensjön, 0380-91067Sandsjöfors Livs, 0380-37 51 05Bengt-Olof Andersson, Ravelsryd gård, 571 93 Nässjö, 0380-91177Lennart Ek, Kristinelund, 574 95 Björköby, 0383-31314

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-nommen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Martin Olsson
070 - 245 38 94

Lennart Ek:
070 - 583 13 14

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil