Ryssbysjöns FVO

I Ryssby finns båtar att hyra. Båtarna kostar 100 kr/dygn och kontaktpersoner är: Kristian Carlsson och Annica Dahlander, se återförsäljare.

Ryssbysjön (Nässjö)

Just nordväst om Nässjö tätort ligger Ryssbysjön. Sjön har flacka bottnar och är grund, med ett maxdjup på bara dryga 3 meter. Det är gott om gös i sjön och dessa låter sig lättast fångas på mete med betesfisk eller trolling.
Ryssbysjön har tidigare varit hårt drabbad av övergödning, men som tack vare riktade decimeringsfisken efter vitfisk börjar bli bättre med ett abborrbestånd under tillväxt. Trots att stora abborrar förekommer oftare och oftare i fångsterna är det främst fisket efter gös som lockar de flesta sportfiskarna till Ryssbysjön.

Län: Jönköpings län
Kommun: Nässjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Ryssbysjöns fiskevårdsområde
Kristian Carlsson, Ryssby, 571 94 Nässjö, 0733 - 60 44 71 Anica Dahlander, Stensholm Trädgård, 0739 - 94 72 35 Ronny Svensson, Stensholm, 0700 - 46 03 80

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil