Repperdaortens FVOF

Vi heter Repperdaortens Fvo och har fiskevatten i Emån.Beläget c:a 1,5mil öster om Vetlanda.

Emån

(Emån från Bruksgården till Tälläng)

Repperdaortens fiskevårdsområde innefattar den del av Emåns huvudfåra som rinner mellan Bruksgården och bron i Tälläng. Emån utgörs här till större delen av lugnflytande sträckor som då och då bryts utav snabbare forsar.

Fiskarter
Gädda, abborre, öring, mört, braxen, sutare, ruda, färna, benlöja och lake.

Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (100 kr)
Månadskort (150 kr)
Årskort (250 kr)
Repperdaortens FVO
Mikael Granlund, Guldvägen 31, 570 15 Holsbybrunn, 0383-460029, 070-3495701, mikael-granlund@hotmail.com. Guldströms Guldvaskning, Ädelfors, 570 15 Holsbybrunn, 0383-460110, 070-2845116. Boende på camping (service-avgift 20 kr p/p) och i vindskydd (50 kr p/p). www.guldstrom.se

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-eman.htm

Allmänhetens kontaktperson

Anders Holmström
0705 - 08 99 98
holmstrom.anders@telia.com

Mikael Granlund
Guldvägen 31
570 15 Holsbybrunn
Tel. 0734 - 26 17 11
mikael-granlund@hotmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil