Tenhultasjöns FVO

Tenhultasjöns FVOs målsättning är att:

  • Stödja, bevaka fiskevattenägarnas intressen.
  • Verka för samverkan mellan fiske-, frilufts-, miljö- och naturintressen.
  • Att ha en ren sjö med rikt fisk- och kräftliv.
  • Att ha ett nyttjande av sjön som tar hänsyn till sjöns storlek samt tillgång på fisk och kräftor.
     

Fiskevårdande åtgärder är:

  • Bevaka sjöns vattenkvalitet. Följa upp livsmiljön och reproduktionsmöjligheterna för sjöns fiskarter och kräftor.
  • Tillåta de typer av sportfiske som är lämpliga i sjön.
  • Bekämpa skadedjuren. Se till att städning av sjön utförs.
  • Fisketillsyn skall utföras för att bevaka gällande fiskelagar samt att beslut efterlevs.

Tenhultasjön

Tenhultasjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem, Femtingaåns delnederbördsområde och är belägen strax sydost om samhället Tenhult. Höjden över havet är 213,7 meter, det vill säga cirka 1 meter över och med en åsträcka på 3 km till Stensjön. Tenhultasjön är en så kallad oligotrofsjö med en areal på 2,99 km2 och ett största djup på 30 m.

Län: Jönköpings län
Kommun: Jönköping

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagskort (70 kr)
Årskort (700 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-tenhultasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ronny Johansson
ronnyjohansson@live.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil