Skedesjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån

Fisk som finns är Gädda, aborre, mört, sutare, brax, sarv och ål.

Skedesjön hyser ett bra bestånd av aborre och gädda. Trolling- och spinnfiske efter sjöns stora gäddor kan vara riktigt bra. Vanliga metoder är mete, spinn, trolling, angel, pimpel och ismete. Måttligt näringsrik sjö. Vacker miljö!Län: Jönköpings län
Kommun: Eksjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (60 kr)
Veckokort (200 kr)
Årskort (500 kr)
Fiskevattenägare (250 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-skedesjon-kyrkesjon-smedhemsan.htm

Allmänhetens kontaktperson

Berno Andreé Sundstorp
Sjöbron 4
575 92 Hult
0705 - 52 49 55
bernoandre@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil