Stråkens FVOF (Jönköpings län)

Föreningens syfte är att verka för ett bra och praktiskt fiske i sjön Stråken för både fiskeintresserade och markägare.

Genom att sprida försäljningsställen både lokalt och via sms och webbplatser underlättas intresserades möjligheter att lösa fiskekort oberoende av tid och plats.

Föreningen verkar för ett kvalitativt och kvantitativt hållbart och långsiktigt fiske i sjön Stråken.

Återkommande provfisken genomförs enligt en förvaltningsplan för Stråkens Fvof.

Stråken

Stråken, en 25 km lång och 100-500 m bred sjö belägen ca 2 mil väster om Vätterns södra del.

Sjön är en spricksjö med ett maximalt djup på 38 meter och ett medeldjup på knappt 10 meter.
Fiskebeståndet är typiskt för en oligotrof sjö, dvs näringsfattig.

Fiskarter som kan nämnas är abborre, gädda, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och gärs för att nämna några.

Försök har gjorts att plantera in olika stammar av öring med ett varierat resultat. En liten stam av öring finns, förmodligen från en tidigare odling i området. I de djupare delarna av sjön finns även höstlekande siklöja.
Inplanterade signalkräftor finns även i sjön, men dessa ingår inte i kortfisket.

Län: Jönköpings län
Kommuner: Habo, Jönköping,Mullsjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (70 kr)
Veckokort - Familj (150 kr)
Dagkort - Angel (70 kr)
Årskort (250 kr)
365 dagar.
Årskort - Familj (350 kr)
365 dagar.
Angelkort - År (100 kr)
Giltigt i 365 dagar.
Mörtstugor - År (50 kr)
Giltigt i 365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-straken.htm

Allmänhetens kontaktperson

Roland Sandgren                                Michael Bergrström
070 - 538 06 02                                      070-5645465
roland.sandgren@telia.com                   micko@straken-fvof.se

                                                               Fiskefrågor och fisketillsyn

 

 

Hemsida

Saknas

PDF

Invasiva arter i Stråken