Serarpssjöns FVO

Vi är ett FVO med cirka 10 aktiva medlemmar. Årsmöte hålls en gång per år i februari eller mars.

Serarpssjön

Vi ingår i Emåns vattensystem som rinner ut i Mörrum. Serarpasjön är en tämligen typisk "Höglandssjö", näringsfattig som fortfarande kalkas. Sjön är på cirka 200 hektar och ganska djup, upptill 25 meter på ekolod.

Vid sjön häckar bland annat Fiskgjuse och Lom. Både stor abborre och stor gädda fångas här återkommande. Förutom dessa två arter finns Mört, Brax, Sutare, Siklöja, Mellansik, Lake. Stensimpa och Ål har det rapporterats om tidigare. Gös och Signalkräfta har inplanterats.

Vegetationen i sjön är sparsam. Näckrosor dominerar följt av säv och starrarter.

Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Årskort (500 kr)
Veckokort (250 kr)
Dygnskort (100 kr)
Angelkort (50 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-serarpssjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Göran Berglund
0763 - 07 77 70
goran.berglund2@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil