Flåren FVO

Flåren FVO arbetar för ett hållbart fiske i sjön Flåren som är en del i Lagans vattensystem. Föreningen upplåter fiske för allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Flåren

Flåren är belägen i Värnamo och Ljungby kommun, på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län samt ingår i Lagans vattensystem.

Sjön Flåren är klassad som regionalt särskilt värdefullt vatten för sina höga naturvärden samt sitt fantastiska fiske efter gös, gädda och abborre.

Flåren är en ca 35km2 stor sjö som knappt är två mil lång från norr till söder, vilket gör sjön passande för trolling och spinnfiske, men även mete efter bland annat ål. I sjön är det även tillåtet att fiska med angeldon.

Utefter sjökanter och ute på några öar finns det möjligheter att rasta och bada, men hänsyn ska tas för det vilda och naturen.

Båtramper 
Det finns tre gjutna båtramper i sjön som gör det lätt att sjösätta båtar i sjön. Det går även att hyra båtar i Flåren, se kontakter längre ner på sidan.

Båtramper Flåren (se fliken "Karta")

   Flattinge 56°58'41.4"N 14°02'49.3"E   Kvänarp 56°58'25.2"N 14°06'33.7"E   Kungskulle 57°05'38.8"N 14°10'15.6"E

Hyra båt
Det finns möjlighet att hyra båt i sjön för 100kr/dag eller 500kr/vecka. Kontakta följande:

Håkan Johansson:
0372-311 22, 0730-22 08 28

Sjökarta 
Det finns möjlighet att köpa sjökarta för Flåren för 250kr och kan köpas på följande ställe:

Peters Sport i Lagan                 
Storgatan 41                                                       
341 50 Lagan                                          

Håkan Johansson 
Os  
341 52 Lagan 

Coop Nära Bor
Centrumvägen 8
330 15 Bor

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, vilket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m. 

Vid provfisket 2012 i samarbete med länsstyrelsen Jönköping, framgick följande status av fiskarter i Flåren. Här hittar du provfiskerapporten, Länsstyrelsen Jönköping.  

Län: Kronobergs län, Jönköpings län
Kommuner: Ljungby, Värnamo

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (100 kr)
Kortet är personligt och det är upp till dig själv att följa regler gällande sjön ( Flåren ) Tillåtet att fiska med handredskap samt vid fiske från is 10 st angel per kort och dag. Baglimit på Gös och Gädda gäller med Max 3 fiskar/art och dag
Veckokort Flåren (300 kr)
Kortet är personligt och det är upp dig själv att följa regler gällande sjön (Flåren) Tillåtet att fiska med handredskap samt vid fiske från is 10 st angel per kort och dag. Baglimit på Gös och Gädda gäller med Max 3 fiskar/art och dag.
Årskort familj Flåren (500 kr)
Tillåtet att fiska med handredskap samt vid fiske från is 10 st angel per kort och dag. Familjeårskortet gäller familj och egna barn upp till 18 års ålder hemmahörande på samma adress. Baglimit på Gös och Gädda gäller med Max 3 fiskar/art och dag.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-flaren.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ordförande:
Anders Gröndahl 
0705 - 37 60 30

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil