Norra Vixens FVOF

Föreningen arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Norra Vixen

Norra Vixen ligger belägen i Emåns huvudavrinningsområde, 5km väster om Staden Eksjö. Sjöns höjdläge är 215 möh(meter över havet) och dess areal uppgår till 171ha. Norra Vixen är klassad som mycket högt naturvärde enligt System Aqua med hög artrikedom och hög naturlighet (Länsstyrelsen i Jönköpings län). Norra Vixen har ett varierat fisksamhälle som domineras av Abborre och Mört. Sjön har också starka bestånd av Signalkräfta, Gädda och Brax. Norra Vixen är känd för sina stora Gäddor och ett bra abborrfiske. Gädda på 16 kg och Abborre på 2 kg har fångats i sjön. De vanligaste fiske metoderna i sjön är spinnfiske, pimpel och mete.

Län: Jönköpings län
Kommun: Eksjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (100 kr)
Veckokort (500 kr)
Årskort (800 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-norra-vixen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Karl-Oskar Ugarph
073 - 984 88 75
breviksgard@gmail.com

Carl-Johan Wilhelmsson
070 - 892 49 32
cj.wilhelmson@hotmail.com

Jonas Hultberg
070 - 682 50 54
rottnaby@live.se

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil