Norra Vixens FVOF

Föreningen arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Norra Vixen

Norra Vixen ligger belägen i Emåns huvudavrinningsområde, 5km väster om Staden Eksjö. Sjöns höjdläge är 215 möh(meter över havet) och dess areal uppgår till 171ha. Norra Vixen är klassad som mycket högt naturvärde enligt System Aqua med hög artrikedom och hög naturlighet (Länsstyrelsen i Jönköpings län). Norra Vixen har ett varierat fisksamhälle som domineras av Abborre och Mört. Sjön har också starka bestånd av Signalkräfta, Gädda och Brax. Norra Vixen är känd för sina stora Gäddor och ett bra abborrfiske. Gädda på 16 kg och Abborre på 2 kg har fångats i sjön. De vanligaste fiske metoderna i sjön är spinnfiske, pimpel och mete.

Län: Jönköpings län
Kommun: Eksjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (80 kr)
Veckokort (400 kr)
Årskort (600 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-norra-vixen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Karl-Oskar Ugarph
0766 - 34 71 60
karl-oskar.ugarph@mil.se

Carl-Johan Wilhelmsson
0381 - 810 65
cj.wilhelmson@hotmail.com

Jonas Hultberg
0706 - 82 50 54
rottnaby@live.se

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil