Rogbergasjöns FVOF

Rogbergasjöns fiskevårdsförening bildades 1930. År 1987 ombildades det till Rogbergasjöns FVOF. Föreningrns syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården,att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskifter som gäller för fiskets utövande samt upplåta fiskerätt till almänheten

Rogbergasjön

Rogbergasjön är en sjö i Jönköpings kommun i Småland och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön är 2.6 meter djup, har en yta på 0,746 kvadratkilometer och befinner sig 221m över havet. Denna sjö hittar du strax sydost om Jönköping. Mycket bra mete efter sutare. Här kan du fiska abborre gädda mört och sutare.

Län: Jönköpings län
Kommun: Jönköping

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (60 kr)
Veckokort (150 kr)
Säsongskort Sommar (300 kr)
1 maj-1okt
Årskort (550 kr)
Kalenderår gäller till och med 31/12 innevarande år
Dagkort Ungdom (20 kr)
Gruppkort (25 kr)
Grupper, klubbar över 10 personer
Gruppkort (30 kr)
Grupper, klubbar under 10 personer

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-rogbergasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Anders Rogö
a.roge@hotmail.com
0702 - 29 31 62

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil