Silveråns FVOF

Markägare från Boen (östra utloppet) till Åsjön norr om Göreda Bro, tillåter fiske i Silverån och dess sjöar för turism och andra fiskeintresserade.

 

 

Silverån

Silverån är huvudsakligen strömmande och grund med sten och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården.
Sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnad.
Fiskearter I ån, vanligast förekommande: Öring, Elritsa och Bergsimpa I sjöarna, dominerar; Abborre, Gädda och Mört.

 

 

Län: Östergötlands län, Jönköpings län,Kalmar län
Kommuner: Ydre, Eksjö,Vimmerby

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (100 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-silveran.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ronny Tengwall
0702 - 61 00 21

Elisabet Artmark Arvidsson
0705 - 52 14 26

Hemsida

https://silveransfiskevardsomrade.blogspot.com/

PDF

Ladda ner PDF-fil