Stensjön Mfl. Sjöars FVOF

Hjärtligt välkommen till Stensjöns Fiskevårdsområdesförening som förvaltar fisket i Stensjöns fiskevårdsområde i Hakarps, Lekeryds och Öggestorps socknar, Jönköpings kommun. Området består av Stensjön, Laggarebosjön samt Huskvarnaån från dammfästet vid Rammbron till dammfästet vid Carlfors bruk. Stensjön är en sjö med en areal på 3,40 km2 och ett största djup på 9 m.

Stensjön Mfl. Sjöars FVOF

Om Stensjön

Fiske och fiskarter

Sjön har en artrik fiskfauna med följande förekommande fiskarter sik, siklöja, gädda, sutare, sarv, mört, ruda, björkna, lake, abborre, gös, snorgärs, sjölevande öring samt öring och bäckröding i Stensjöåns tillopp. Dessutom finns signalkräfta i sjön.

Fiskekort

I dagsläget är fisket i sjön förbehållet fastighetsägarna/fiskerättsinnehavarna. Boende på Tovrida udde arrenderar fiskerätt av markägarna i Tovrida och boende i Öggestorp arrenderar fiskerätt av Svenska kyrkan i Öggestorp. Ingen fiskekortsförsäljning förekommer.

Enskild markägare kan hyra ut sin fiskerätt som då ansvarar för att informera om de gränser som gäller för fiskerätten. 

Fiskeregler

I dagsläget är fisket i sjön förbehållet fastighetsägarna/fiskerättsinnehavarna inom sina respektive områden.

Fisket på Tovridasidan av sjön är utarrenderat till fastighetsägarna på Tovrida Uddes Stugsamfällighet som får lov att fiska under perioden 15:e maj till den 15:e oktober med undantag för kräftfiskemånaden augusti. Endast spöfiske är tillåtet, ej fasta redskap.

Kräftfiskeperioden fastställs årligen av fiskevårdsområdesförening vid fiskestämman i april månad. Varje markägare/fiskerättsinnehavare får endast fiska kräftor inom sitt egna vatten. Gös över 55 cm som fångas inom Stensjöns FVOF ska återutsättas för att främja beståndet.

Båtar och båtuthyrning

I Huskvarnaån från Stensjön till Carlforsdammen, samt från Stensjön till Rambron gäller hastighetsbegränsningen 5 knop. I Stensjön är inte hastigheten begränsad men hänsyn till boende och djurliv skall alltid tas.

Båtramp för isättning av egen båt finns vid Tovrida Udde.

Aktuellt

2021-04-05 - Inbjudan Fiskestämma 2021
Styrelsen bjuder in medlemmarna till digital årsstämma måndagen den 5:e april klockan 19:00.

Med anledning av rådande omständigheter tvingas föreningen arrangera årets fiskestämma digitalt via tjänsten Teams. Anmälan till årsstämman mailas till niklas@fastighet-lustgarden.se
Även motioner mailas till Niklas senast 2 veckor innan stämman.

När du som medlem har anmält dig till den digitala årsstämman kommer Niklas skicka tillbaka en länk till din e-postadress. Genom att på dator eller smartphone öppna länken kopplas du upp till det digitala mötesrummet.
Tjänsten fungerar både på nedladdat program/app eller webbsida.
Mötesrummet för årsstämman kommer att vara öppet från kl. 18:45.
Vi förstår att detta är nytt för många och därför kan du som känner dig osäker testa att ansluta dig redan måndagen 29:e mars kl. 19:00 för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
 

OBS! Fiskestämman 2020 inställd!
Med anledning av rådande Coronasmitta har styrelsen beslutat att ställa in mötet.

Vi föreslår istället att fiskestämman skjuts fram ett år och att styrelsen fortsätter sitt arbete enligt protokoll av 2019 års fiskestämma. Vi avser att under perioden hålla tre styrelsemöten och likt tidigare år avhandla frågor som rör fiskevård och samordning av fiskets bedrivande. Redan nu föreslås att kräftfisket startar den 5:e Augusti för att sedan avslutas den 30:e September. Medlemsavgiften hålls oförändrad till 300kr.

2020-04-06 - Inbjudan Fiskestämma 2020
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem måndagen den 6:e april klockan 19:00.

2019-08-07 - Kräftfiskepremiär 2019
Kräftfisket startar onsdagen den 7:e augusti klockan 17:00 och pågår fram till den 30:e september.

Nyinfört maximimått på Gös!
På årsstämman beslutades att Gös över 55 cm som fångas inom Stensjöns FVOF ska återutsättas för att främja beståndet.

2019-04-08 - Inbjudan Fiskestämma 2019
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Svartorps församlingshem den 8:e april klockan 19:00.

2018-08-01 - Kräftfiskepremiär 2018
Kräftfisket startar onsdagen den 1:a augusti klockan 17:00 och pågår fram till den 30:e september.

2018-04-09 - Inbjudan Fiskestämma 2018
Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem den 9:e april klockan 19:00.

2017-08-02 - Kräftfiskepremiär 2017!

Kräftfisket startar onsdagen den 2:a augusti klockan 17:00 och pågår till den 30:e september.

2017-04-11 - Inbjudan Fiskestämma 2017

Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämma i Lekeryds församlingshem den 11:e april klockan 18:00.

2016-08-03 - Kräftfiskepremiär 2016!

Kräftfisket startar onsdagen den 3:e augusti klockan 17:00 och pågår till den 30:e september.

2016-04-04 - Inbjudan Fiskestämma 2016

Styrelsen bjuder in medlemmarna till årsstämms i Lekeryds församlingshem den 4:e april klockan 18:00.

2015-04-28 - Inbjudan Stensjömetet Lördagen den 9:e maj klockan 9:00
Stensjöns Fiskevårdsområdesförening inbjuder till ”Stensjömetet”, en metartävling för alla med fiskerätt i Stensjön. Denna dag är fiske tillåtet i hela fiskevårdsområdet från Rambron till Carlforsdammen.
Vi samlas på badplatsen vid Tovrida Udde klockan 9:00 och drar tävlingsreglerna (endast flötmete är tillåtet, från båt eller från land). 
Klockan 13:00 återsamlas vi på samma plats för invägning av fångsten. Vinnarna, 1:an 2:an och 3:an belönas med priser!
Efter prisutdelningen blir det strandmingel.
Föreningen fixar så att grillkolen glöder men var och en får ta med maten att lägga på grillen och dryck.
Med förhoppning om en fin dag på Stensjön.
Välkomna!

2015-03-16 - Inbjudan Fiskestämma 13:e april
Styrelsen bjuder in medlemmarna till fiskestämma i Lekeryds församlingshem den 13:e april klockan 19:00.

2014-08-06 - Kräftfiske
Kräftfisket startar den 6:e augusti klockan 17:00 och avslutas den 30:e september 2014.

2014-05-17 - Stensjömetet
Premiären utav Stensjömetet den 17:e maj bjöd på fantastiskt väder och stor uppslutning till Tovrida Uddes badplats. Efter fisket grillades det på badplatsen och en prisutdelning hölls. Vinnare av metartävlingen blev Jonas Back. På andra plats kom Klas Andersson och på tredje plats kom Roger Lindberg. 

Fiskeservice
Försäljning av fiskeredskap:

Kurres Fiskeshop
Öggestorp 24
561 62 Tenhult
Tel: 036 - 13 97 55
Hemsida: http://www.fiska.nu

Fiske och Outdoor

Industrigatan 18
553 02 Jönköping
Tel: 036 - 333 60 07
Hemsida: http://www.fiskeoutdoor.com

Kontaktpersoner   

Ordförande
Johan Lutgård
Tovrida Västergård 12
561 96  Lekeryd
Tel: 070 - 871 19 09
Epost: johan.lutgard@lfj.se


Sekreterare
Philip Johansson
Kåveryd 1
561 62 Tenhult
Tel: 076 - 199 28 04
E-post: philip@tenhultssag.se


Ledamot
Niklas Järvhammar
Ulvsnäs Säteri 1
561 62  Tenhult
Tel: 070 - 930 55 50
E-post: niklas@fastighet-lustgarden.se


Ledamot
Richard Fagerstrand
Kanarp 8
571 97  Forserum
Tel: 070 - 635 70 27
E-post: richard.fagerstrand@forserums-verktyg.se

 
Ledamot
James Ekblad

Ringgatan 44D

733 32 Sala

Tel: 070 290 92 58

E-post: jamesekblad@icloud.com

Ledamot

Johan Jarneman
Kåveryd 1
561 62  Tenhult
Tel: 070 452 54 79

Län: Jönköpings län
Kommun: Jönköping

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil