Herredstadssjöns FVOF

Bedriva fiskevård och främja intresset för fiske i våra sjöar.

Herredstadssjön och Nästasjön

Herrestadssjön och Nästasjön, Värnamo Kommun ingår i Lagans vattensystem, Storåns avrinningsområde. Nästasjön är belägen 1 km norr om Kärda och Herrestadssjön ligger 2 km västerut. Nästasjöns areal är 134 ha med största djup 11.6 m, medeldjup 4 m. Herrestadssjöns areal är 370 ha, och största djup 4 m.

Sjöarna omges av öppet odlingslandskap, men även partier m barrskog förekommer. 

Egen båt kan läggas i Nästasjön vid badplatsen Nästabadet. Båt kan också hyras av fiskevårdsområdet, 100 kr per dag. Det finns en båt i Nästasjön och en i Herrestadssjön.

Under 1990-talet har gös inplanterats såväl i Nästasjön som i Herrestadssjön. I Nästasjön har reproduktionen lyckats mycket bra och sjön har ett gott gösbestånd. Sjöarna erbjuder spännande kastspöfiske efter gädda, gös och abborre.

Län: Jönköpings län
Kommun: Värnamo

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort Familj (250 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-herredstadssjon-och-nastasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ingrid Landahl
0709427148
landahl.nasta@gmail.com 

Båthyra: Ingemar Holmström 070-5775743

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil