Sävens FVOF

Föreningen bildades 1935. Syftet var att säkerställa god tillgång på matfisk. Dessutom sälja fiskekort och förstärka tillgången på matfisk genom inplantering. Första inplanteringen skedde 1939, 500st gäddyngel.

Första gången gös utplanterades var 1975.

Säven m fl vatten

Gös - Fiskeförbud under lekperiod. (Riklig) , Gädda (Vanlig) , Abborre (Vanlig) , Mört (Normalt) , Sutare (Normalt) , Öring (Sällsynt) , Lake (Sällsynt) , Ål (Sällsynt) , Gärs (Sällsynt) , Siklöja (Sällsynt)

Säven är den största sjön inom fiskevårdsområdet. En yta på 1226 ha och uppskattat maxdjup 34 meter.

Övriga sjöar som ingår: Baståsasjön, Dövedalssjön, Lillesjö, Malsjön, Rönåsasjöarna, Sandsjön, Lilla och Stora Tränningen, Lövåsasjön, Vänga damm, Gräddån, Kvarnabäcken, Myresjöån, Rönåsaån, Torvån, Säveån nedströms Vänga damm. Björsjö och Hindsjö är två småsjöar som ingår, men där är fiske förbjudet under fåglarnas häckningsperiod.

De allra flesta sjöarna är grunda sjöar, med endast några meters djup, vilket lockar till pimpelfiske.

Säven är vårt absoluta främsta vatten, beroende på storlek, djupvariation och den enda sjön i vårt FVO som hyser gös.

Län: Västra Götalands län
Kommuner: Borås, Vårgårda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Till dagens slut.
Veckokort (100 kr)
Årskort (400 kr)
Kalenderår, giltigt till 31 december.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-saven-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ruben Enochsson
0706 - 218 198       

Nils Arne Nilsson
033 - 26 21 37 

Arne Johansson
0708 - 660 178

 


 

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas