Norra Värmelns FVOF

Norra Värmelns Fiskevårdsområdesförening bildades 1991 och har sitt säte i Brunskog.

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i Norra Värmeln (den del som är belägen inom Arvika kommun) och två mindre tjärnar – Ingersbytjärnet och Yppersbytjärnet samt vattendrag inom avgränsat område. (Se karta.)

Föreningens ändamål och dess huvudsakliga uppgift är att främja och bedriva fiskevård, d v s att utveckla och förbättra fisket och dess förutsättningar.

Sedan många år tillbaka sker ett nära samarbete med Södra Värmelns FVOF. Det har efter hand resulterat i att regler och fiskekortspriser har samordnats och att respektive fiskekort också gäller i hela sjön Värmeln.

Värmeln

Gädda (Riklig) , Abborre (Vanlig) , Löja/Benlöja (Vanlig) , Mört (Normalt) , Braxen (Normalt) , Lake (Normalt) , Signalkräfta (Normalt) , Nors (Normalt) , Gärs (Normalt) , Siklöja (Normalt) , Asp (Lite) , Öring (Lite) , Gös (Lite) , Sik (Sällsynt) , Sutare (Sällsynt) , Ål (Sällsynt)

Sjön Värmeln är en av de större sjöarna i Värmland och sträcker sig från riksväg 61 i norr i sköna Brunskogs socken och ner förbi Värmskog och ända ner till Borgvik i söder.

Som gäst i vår sjö kan du få en härlig fiskeupplevelse. Sjön bjuder på ett rikt fiske av de flesta förekommande insjöfiskar - inte minst ”storgäddan”. Du kan också fånga gös och med lite tur eller skicklighet den fina värmelnöringen.

För att förbättra den ursprungliga insjööringens lekplatser har ett kontinuerligt restaureringsarbete pågått i flera av sjöns tillrinnande vattendrag. Detta arbete har gett ett mycket gott lekresultat under många år. Under det senaste året har dessutom en omfattande upprustning av bottenmiljön i Slorudsälven ägt rum. Syftet är att förbättra älvens öringsproducerande förmåga och därmed också säkerställa flodpärlmusslans livsbetingelser.

För att stödja den naturliga stammen av gös som finns i Värmeln har under de senaste 20 åren sammanlagt 48000 gösyngel utplanterats till en total kostnad av ca 165000 kronor. Föreningen arbetar dessutom fortlöpande med att bygga vaser, ta vattenprover och provfiska. Just nu är vi i inledningen av ett långsiktigt projekt tillsammans med Forshagaakademin - Sportfiskegymnasiet. Syftet är att långsiktigt stärka gösbeståndet i sjön Värmeln genom att stimulera den naturliga produktionen. Det ska i första hand genom en kraftfull satsning på yngelvaser.

Båt - Har du inte egen båt har vi en Linder 440 Fishing till uthyrning vid Berga.
Den kan bokas hos Per-Erik Sjökvist 070 - 231 58 72.

Hemmanskort finns och kan endast köpas av personer som är folkbokförda på hemmanet och berättigar till fiske inom hemmanets vatten med alla typer av lagliga redskap. (Edane hemman undantaget).
Dessa säljes endast av styrelsen.

Övriga Återförsäljare

Försäljningsställen
Turistbyrån Arvika
Storgatan 22, Arvika 0570-817 90

Brunskogs Elektriska AB
Edanevägen 38, Edane 0570-501 87
Coop, Högboda 0554-200 22
Coop, Vikene 0570-520 13

Du kan också köpa kort direkt av våra personliga ombud:
Gert Bergström, Årnäs 0570-522 57 070-515 22 57
Robert Sjöberg, Tasebo 0570-510 55 070-556 78 55

Län: Värmlands län
Kommuner: Arvika, Kil,Grums

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (100 kr)
Månadskort (200 kr)
Årskort (300 kr)
Dygnskort Trolling (100 kr)
Veckokort Trolling (300 kr)
Årskort Trolling (800 kr)
Gäller 1 maj t.om 30 april!
Båtfisketävling (100 kr)
Övriga Återförsäljare
Försäljningsställen Turistbyrån Arvika Storgatan 22, Arvika 0570-817 90 Brunskogs Elektriska AB Edanevägen 38, Edane 0570-501 87 Coop, Högboda 0554-200 22 Coop, Vikene 0570-520 13 Du kan också köpa kort direkt av våra personliga ombud: Gert Bergström, Årnäs 0570-522 57 070-515 22 57 Robert Sjöberg, Tasebo 0570-510 55 070-556 78 55

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-varmeln.htm

Allmänhetens kontaktperson

Per-Erik Sjöqvist, ordförande:
070 - 231 58 72

Karl-Erik Granqvist, kassör:
070 - 397 60 71

Robert Sjöberg, sekr:
070 - 556 78 55

Båtuthyrning

Föreningens båt, Linder 440 m mindre motor hyrs ut dygnsvis (100:-/dygn): Upplysningar Per-Erik Sjöqvist 070-231 58 72 eller Torbjörn Eriksson 070-652 76 60

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil