Yngens FVOF

Yngens FVOF förvaltar fisket i sjön Yngen.

Föreningens syfte är bl a att samordna fisket, fiskevården och upplåta fiskerätt till allmänheten, samt främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen.

Inom området finns även Filipstad Kommunfiskekort.
Kommunfiskekortet är ett samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningarna Alstern-Lungens FVOF, Grundsjöhyttans FVOF, Horssjön-Långbans FVOF, Rämens FVOF, Yngens FVOF, Aspen-Daglösens FVOF, Gåsborns FVOF, Nordmarksälvens FVOF och Skåltjärnshyttans FVOF.

Yngen

Abborre (Riklig) , Sik (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Nors (Normalt) , Löja/Benlöja (Normalt) , Signalkräfta (Normalt) , Mört (Normalt) , Lax (Normalt) , Röding (Normalt) , Siklöja (Normalt) , Lake (Lite) , Öring (Lite) , Gärs (Lite) , Ål (Sällsynt) , Regnbåge (Sällsynt)

Yngen är en djup, ca 10 km lång klarvattensjö belägen i östra Värmland, längs väg 63 mellan Filipstad och Hällefors. 

Den är dricksvattentäkt för Persberg och Filipstad. Här finns gullspångslax, öring, röding och abborre och gädda. Även sik, siklöja, nors, mört och löja. Isfiskerekord vintern 2012/2013: gädda 15,5 kg.

Ramp för båtisättning finns i Persberg.

Län: Värmlands län
Kommun: Filipstad

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (70 kr)
Veckokort (300 kr)
Årskort (600 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-yngen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Alf Olsson
070 - 688 74 66

Hans-Erik Henriksson
072 - 550 11 55

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas