Ränkens FVOF

Ränkens fiskevårdsområde omfattar sjön Ränken samt ett antal mindre sjöar och tjärn.

Ränken, Buvattna mfl

Ränkens fiskevårdsområde omfattar sjön Ränken samt ett antal mindre sjöar och tjärn. Ränken är en artrik sjö där abborre och gädda dominerar, här finns möjligheter att fånga både stor gädda och abborre.
Övriga arter som finns är ål, lake, braxen, mört, löja, nors och siklöja.
Även ett mindre bestånd av öring finns. Försök med inplantering av röding har också gjorts.

Ränken är även ett utmärkt vinterfiske vatten, även om sjön stundvis kan upplevas som svårfiskad.
Samma fiskekort gäller för fiske med handredskap i Ränken samt i övriga vatten i området, förutom i Abborrtjärnet där ett speciellt fiskekort måste lösas. Dock råder fiskeförbud i strömmande vatten.
I Ränken finns även möjlighet att köpa fiskekort för trollingfiske.

Län: Värmlands län
Kommun: Eda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (30 kr)
Veckokort (100 kr)
Årskort (200 kr)
Dygnskort - Abborrtjärn P&T (100 kr)
Endast giltigt i Abborrtjärn. Max 2 fiskar får fångas
Dygnskort - trolling (100 kr)
Veckokort - trolling (200 kr)
Årskort - trolling (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-ranken-buvattna-mfl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Tomas Gustavsson
0571 - 34146

Björn Carlsson
0571 - 340 40
070 - 366 00 09
bjorn@richardsons.se

Hemsida

Saknas

PDF

Områdeskarta