Molkomsjöns FVOF

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening som arbetar för att skapa ett hållbart fiske i Molkomsjön och utveckla de stora rekreationsmöjligheter som sjön och deras omgivningar erbjuder. Föreningen bildades 1936 som fiskevårdsförening men ombildades 1987 till fiskevårdsområdesförening. 

Molkomsjön

Mört - Stabilt (Riklig) , Gös (Riklig) , Abborre - Stabilt (Riklig) , Sarv (Vanlig) , Braxen - Stabilt (Vanlig) , Björkna - Stabilt (Vanlig) , Gärs - Stabilt (Vanlig) , Gädda - minskar - få lekängar (Normalt) , Stensimpa (Normalt) , Nors (Normalt) , Ål - Minskar (Lite) , Lake (Lite) , Löja/Benlöja (Lite) , Flodkräfta (Sällsynt) , Ruda (Sällsynt) , Öring - Enstaka har rapporterats (Sällsynt)

Molkomsjön som ligger direkt söder om Molkom samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. Största djup är 13 meter och ytan är ch 500 ha. Här fiskar vi framförallt gös, abborre och gädda, men även vitfisk.

Välkommen till Molkomsjön! Här kan du fiska med metspö, kastspö eller flugspö. Ett spö per fiskekort. Minimimått för gös är 40 cm. Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

Län: Värmlands län
Kommun: Karlstad

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-molkomsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Carl Mossberg, carl.g.mossberg@gmail.com

Hemsida

http://www.mfvof.com/

PDF

Ladda ner PDF-fil