Skillingmarks FVOF

Skillingmarks FVOF bildades 1990. Föreningen arbetar med att genomföra biotopvårdåtgärder i sjöar och vattendrag samt arrangera olika fisketävlingar i området. Vi har för några år sedan utfört lekfrämjande åtgärder för vårt utmärkta bestånd av öring och planerar fortsätta med denna typ av insatser i fler bäckar. Det kommer också byggas vindskydd vid utvalda vatten för att främja trivsel och därmed fiskeaktiviteterna.

F.n har vi en årlig tävling i Långtjärn, Boda, som går av stapeln sista lördagen i juni, eller om detta råkar bli midsommar, första helgen i juli. Denna 2-timmars tävling handlar om mete med toppknuten lina. Sista helgen i juli kör vi vår populära gäddtävling, som är en lagtävling med max 4 deltagare, och där vi som mest haft hela 66 startande lag/båtar!

Askesjön, Björkelången, Långtjärn Boda m.fl

Abborre (Riklig) , Gädda (Vanlig) , Mört (Vanlig) , Löja/Benlöja (Vanlig) , Gärs (Vanlig) , Öring (Normalt) , Siklöja (Normalt) , Sik (Sällsynt)

Skillingmarks FVO är ett naturskönt område med mängder av större och mindre vatten innehållande en mängd olika arter, men framförallt gädda, abborre och öring.

Askesjön och Björkelången är de största sjöarna i området, där finns stora möjligheter att fånga välväxta fiskar. I övrigt hittar du många små skogstjärnar i området. Området är mycket lugnt och här kan du fiska ensamt och ostört.

Län: Värmlands län
Kommun: Eda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (400 kr)
Långtjärnskort (150 kr)
Ortskort, per år (100 kr)
Fiskerättsbevis (50 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-askesjon-bjorkelangen-langtjarn-boda-m.fl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jan Hultman
0047 - 46 - 41 42 27
engebo@live.se

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil