Östra Örtens FVOF

Styrelsen består av 5 ledamöter. I området finns 3 fisketillsynsmän.

Östra Örten

Abborre (Normalt) , Gädda (Normalt) , Gös (Normalt) , Braxen (Normalt) , Mört (Normalt) , Siklöja (Normalt) , Mal (Normalt) , Ål (Lite)

Örten ligger i norra delen av Karlstad kommun. Sjön är förbunden med Gräsmången (tillrinning) och Västra Örten (avvattning).

I sjön fiskas främst gös, gädda och abborre. Föreningen gör regelbundna isättningar av gös. Även ålfiske är populärt. Det finns två båtiläggningsplatser, i var ände av sjön. Omgivningen runt sjön varierar från steniga djupbranter till lummiga vassvikar.

Län: Värmlands län
Kommun: Karlstad

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Är personligt och det är tillåtet att fiska med ett handredskap. Dagkortet gäller det kalenderdag det är löst. Dagkort löst genom i fiske på nätet gäller i 24 tim från den tiden det är löst.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-ostra-orten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jenny Westberg
jennywestberg@me.com

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas