Stora Ullens FVOF

Stora Ullens Fiskevårdområdesförening förvaltar fisket i sjön Stora Ullen. Föreningens syfte är bl a att samordna fisket, fiskevården och upplåta fiskerätt till allmänheten, samt främja medlemmarnas gemensamma intressen.
Föreningen är medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund.

Stora Ullen

Abborre (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Sik (Vanlig) , Ål (Vanlig) , Öring (Normalt) , Röding (Normalt) , Lake (Normalt) , Siklöja (Normalt)

Stora Ullen är en djup, ca 7 km2 stor klarvattensjö belägen några km SO om Hagfors.
Sjön är dricksvattentäkt för Hagfors och Munkfors.

Här finns naturliga stammar av öring, röding, abborre och gädda. Det finns också sik, siklöja, lake och ål, samt inplanterad Gullspångsöring (fenklippt).

En enkel plats för båtisättning finns vid sjöns utlopp i Hagälven (Ullendammen). Den är dock inte lämplig för stora ekipage. Ett vindskydd med grillplats finns vid stranden på Långnäsuddens västra sida. En 300 m lång stig leder till vindskyddet från den väg som går norr om sjön.

Län: Värmlands län
Kommun: Hagfors

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Två veckorskort (250 kr)
Årskort (350 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-stora-ullen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Michael Kjellstrand, 070-3150735

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas