Alsterns FVOF

Samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt följa de föreskrifterna för fisket och även upplåta fiskerätt till allmänheten.

Sjön Alstern samt del av Alsterälven

Siklöja (Normalt) , Gärs (Normalt) , Nors (Normalt) , Löja/Benlöja (Normalt) , Björkna (Normalt) , Sutare (Normalt) , Sarv (Normalt) , Ruda (Normalt) , Lake (Normalt) , Mört (Normalt) , Braxen (Normalt) , Gös (Normalt) , Gädda (Normalt) , Abborre (Normalt) , Stensimpa (Lite) , Ål (Lite)

Alsterns fiskevårdsområde omfattar Alstern samt Alsterälven från utloppet av Gapern ned till E18. Fiskeförbud gäller vid krafteverket i Alstrum och vid vägbron i Gunnerud

Län: Värmlands län
Kommun: Karlstad

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (75 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort Kalenderår (400 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-sjon-alstern-samt-del-av-alsteralven.htm

Allmänhetens kontaktperson

Torbjörn Emthöjd
torbjorn.emthojd@telia.com

Hemsida

Saknas

PDF

Djupkarta för Alstern