Stora Börs FVOF

Stora Börs fiskevårdsområdesförening bildades 1992 och har framförallt arbetat med att förbättra de öringstammar som finns i fiskevårdsområdet genom att återställa lek- och uppväxtområden. Förutom större biotopvårdsprojekt i Ragnilsrudsbäcken, Bärhusälven och Bodaälven så genomför de också andra åtgärder som t.ex att förbättra lekbottnar med lekgrus samt tillverka och placera ut vasar i sjöarna.

Stora Bör, Lilla Bör mfl

Abborre (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Mört (Vanlig) , Lake (Normalt) , Sik (Normalt) , Löja/Benlöja (Lite) , Siklöja (Lite) , Bäckröding (Sällsynt) , Ål (Sällsynt)

Föreningen förvaltar:
Stora Bör, Lilla Bör, Älgsjön, Öjesjön, Bodasjön, Hynningssjön, Tegstjärnet, Hasselbacketjärnet, Sulerudstjärnet, Ragnilrudstjärnet.

Stora Börs fiskevårdsområde hör hemma i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven.

Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Öjesjön, Älgsjön, Lilla Bör och Stora Bör samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. På gränsen mellan Säffle och Årjängs kommun finns Stora Bör som är den största sjön i området. Där sker fisket mest efter gädda, abborre och fina öringar. Andra arter som finns är bl.a lake, sik, siklöja, bäcköring, mört och ål.

I Stora Bör kan man få de stora fiskarna att nappa, t.ex har en 17 kilos gädda, 4-5 kilos öringar och 2 kilos abborrar dragits upp. Stora Bör har även annat att upptäcka då sjön har en tydlig vildmarkskaraktär med många öar, holmar och skär.

Län: Värmlands län
Kommuner: Årjäng, Säffle

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-stora-bor-lilla-bor-mfl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Gerhard Johansson
070 - 663 00 82

Håkan Bennetoft
070 - 643 83 01

Thore Damberg
070 - 746 32 00

Hemsida

Saknas

PDF

Områdeskarta