Örsjöarnas FVOF

Bildades 1990-03-07 och har varit aktiv sedan dess.

Föreningen har drygt 20 delägare däribland Bergvik skog och Arvika kommun. Vi har under åren arbetat med att förbättra bestånden av öring och röding. Det fiskevårdande arbetet sker nu till största delen på ideell basis. Området runt bäcken mellan N:a  och S:a Örsjön kommer inom kort att bli naturreservat pga den rikliga förekomsten av lekande öring.

Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Norra Örsjön, Södra Örsjön, Vasstjärnet och Svarttjärnet.

N:a och S:a Örsjön, Vasstjärnet och Svarttjärnet ligger alla i ett naturskönt och lättillgängligt område.

Vattnen har bra bestånd av ädelfisk. Lake och abborre finns också. Vattnen är mycket populära bland fritidsfiskare här i området men även långväga gäster dyker upp regelbundet.

Län: Värmlands län
Kommun: Arvika

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Årskort (350 kr)
Dygnskort (50 kr)
Dygnskort, familj (60 kr)
Veckokort (100 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-orsjoarna-vasstjarnet-och-svarttjarnet.htm

Allmänhetens kontaktperson

Kontaktperson

William Olofsson ordf.
070 - 642 60 14

E-post william.olofsson@hotmail.com

 

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas