Vilångens FVOF

Vilångens FVO bildades 1991.

Föreningen förvaltar fisket inom området och tillvaratar fiskerättsägarnas intressen. För att göra sjöarna tillgängliga för allmänheten, tillhandahålls fiskekort gällande samtliga sjöar inom området.

Sjöarna har kalkats regelbundet sedan fiskevårdsområdet bildades i början av 90-talet och föreningen har fortlöpande kontroll på pH-värden etc. Tack vare kalkningen mår våra sjöar bra och har fina pH-värden.

Vilången, Bergtjärnen, Ämten m fl sjöar

Mört (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Abborre (Vanlig) , Sarv (Sällsynt) , Lake (Sällsynt)

Vilångens FVO ligger i Kristinehamns och Storfors kommuner i östra Värmland och har sjöarna; Stora Vilången, Lilla Vilången, Bergtjärnen, Vassgårdasjön, Mjögsjön och Ämten.

Sjöarna ligger inbäddade i nedre Bergslagens skogar. Runt sjöarna är det glest mellan sommarstugorna, så du hittar säkert dina ”egna små fiskeställen”.

Abborre, gädda och mört finns det gott om, kanske en och annan sarv eller lake om det vill sig väl. Vid Stora Vilången finns ett naturreservat med 300-åriga tallar ute på öarna. Inne på fastlandet hittar du ett vindskydd med eldstad.

Välkommen!

Län: Värmlands län
Kommuner: Kristinehamn, Storfors

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (30 kr)
Veckokort (70 kr)
Årskort - 365 dagar. (250 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-vilangen-bergtjarnen-amten-m-fl-sjoar.htm

Allmänhetens kontaktperson

Göte Melin
070 - 242 62 62

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas